Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mureş (ITCSMS  Mureş ), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MAPDR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Mureş  este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Inspectorul sef, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Mureş  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil;

 

Organigrama ITCSMS Mureş

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS MUREŞ